ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1 ) เมื่อ: 15/10/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร) เมื่อ: 09/10/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เมื่อ: 24/09/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เมื่อ: 18/09/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง เลื่อนวันสอบและวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (กลุ่มตำแหน่ง การเงิน/บัญชี/พัสดุ)  เมื่อ: 17/09/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เมื่อ: 11/09/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com