ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องการแสดงเจตนารมณ์ในการยุบรวมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากับเทศบาลตำบลแม่ข่าเพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2565 เมื่อ: 04/12/2565 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เมื่อ: 04/12/2565 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อ: 30/11/2565 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  เมื่อ: 30/11/2565 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อ: 24/11/2565 โดย: นางสาวกัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 23/11/2565 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com