ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อความปลอดภัย ในเรื่องของการเดินทางเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 งานจัดเก็บภาษี กองคลัง มีช่องทางให้ท่านชำระภาษีได้ด้วยการ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์ แจ้งเจ้าหน้าที่ 053-884584-20 (สายตรง) ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาทำการ เพื่อสอบถามแจ้งการโอนเงินเพื่อชำระภาษี ท่านสามารถ สแกน QR code ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 20/04/2564 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
สรุปการพัฒนาบุคลกรด้านการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ: 31/03/2564 โดย: น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อ: 23/03/2564 โดย: น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อ: 23/03/2564 โดย: น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ: 23/03/2564 โดย: น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ: 23/03/2564 โดย: น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com