ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องประชาสัมพันธ์ให้มาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อ: 20/01/2564 โดย: น.ส.จันทร์เพ็ญ ลบทอง
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ จ.เชียงใหม่ ห้ามเผา ปี 2564 ปีนี้ค่าปรับสูงถึง 25,000 บาท อ่านรายละเอียด คลิกที่ไฟล์แนบ เมื่อ: 20/01/2564 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1
ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อ: 19/01/2564 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  เมื่อ: 28/12/2563 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  เมื่อ: 28/12/2563 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เมื่อ: 18/12/2563 โดย: น.ส.จันทร์เพ็ญ ลบทอง
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com