ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์การรับ - ส่งหนังสือราชการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ: 24/03/2566 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  เมื่อ: 24/03/2566 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 24/03/2566 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2566 เมื่อ: 24/03/2566 โดย: นางสาวกัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 16 มีนาคม 2566)  เมื่อ: 23/03/2566 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อ: 23/03/2566 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com