ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กกหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เมื่อ: 03/07/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อ: 02/07/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
งบแสดงผลการดำเนิงาน ปี 2562 ไตรมาส 3 เมื่อ: 02/07/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
รายงานรับจ่ายและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562 เมื่อ: 02/07/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2562(ไตรมาส 4) เมื่อ: 01/07/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เมื่อ: 25/06/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com