ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
แผนผังโครงการเทศบาล เมื่อ: 01/06/2566 โดย: นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
[ไฟล์แนบ1
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านแม้ข่า เมื่อ: 01/06/2566 โดย: นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 18/05/2566 โดย: น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 18/05/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เมื่อ: 16/05/2566 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 11/05/2566 โดย: น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com