ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 เมื่อ: 03/09/2563 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อ: 13/08/2563 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เมื่อ: 11/08/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เมื่อ: 11/08/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เมื่อ: 06/08/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะอันตราย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: 04/08/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com