ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เมื่อ: 09/06/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เมื่อ: 01/06/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 เมื่อ: 13/05/2563 โดย: น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered(กรณีผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์) เมื่อ: 13/05/2563 โดย: น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
[ไฟล์แนบ1
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส..3) ประจำปี 2563  เมื่อ: 08/04/2563 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  เมื่อ: 08/04/2563 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com