ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เรื่องให้ผู้วางเงินมัดจำขอรับคืนเงินมัดจำที่เหลือคืน ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ เมื่อ: 24/01/2566 โดย: นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
[ไฟล์แนบ1
เเจ้งเเบบคำร้องขอ ใบอนุญาตต่างๆ เเบบออนไลน์ ปี 2566 สามารถกรอกเเบบฟอร์มผ่านช่องทางนี้ได้ เมื่อ: 18/01/2566 โดย: นางสาวศศิพิมล ชาบุญมี
[ไฟล์แนบ1
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 เมื่อ: 18/01/2566 โดย: นางสาวกัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เมื่อ: 18/01/2566 โดย: นางสาวกัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565  เมื่อ: 18/01/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
รายงานผลผู้มาติดต่อ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และ รายได้จากประปาช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อ: 10/01/2566 โดย: นางสาวกัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com