ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุงบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าให้แก่ประชาชน เมื่อ: 18/05/2565 โดย: นางสาวกนกวรรณ โปธา
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เมื่อ: 09/05/2565 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
รายงานผลสรุปข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ: 28/04/2565 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
รายงานสถิติการออกให้บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อ: 25/04/2565 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับบริการของศูนย์ดำรงธรรมและอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน เมื่อ: 19/04/2565 โดย: นางสาวกนกวรรณ โปธา
[ไฟล์แนบ1
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และรายได้จากประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564-เดือน มีนาคม 2565 เมื่อ: 12/04/2565 โดย: นางสาวกัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com