ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เมื่อ: 11/08/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เมื่อ: 11/08/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เมื่อ: 06/08/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะอันตราย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: 04/08/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร อาสาบริบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง ตั้งแต่วันที่ 3 -5 สิงหาคม 2563 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เมื่อ: 01/08/2563 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับประชาชน เมื่อ: 30/07/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com