ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 23/02/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 อัตรา เมื่อ: 16/02/2564 โดย: น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 09/02/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อ: 09/02/2564 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการชำระภาษี/ค่าธรรมนเนียม ผ่านเว๊บไซต์ของฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: 09/02/2564 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 05/02/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com