ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานกู้ชีพ (จ้างเหมาบริการ) ของหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์กู้ชีพบ้านแม่ข่า) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  เมื่อ: 18/09/2561 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน (งบทดลอง รับ-จ่ายเงิน) ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 เมื่อ: 02/08/2561 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีกำหนดการรับบริจาค ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: 16/07/2561 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับธงชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ตลอดเดือน กรกฎาคม 2561 เมื่อ: 11/07/2561 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 30/05/2561 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 23/05/2561 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

กิจกรรมของเรา

โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2561 (การอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต วัยรุ่น วัยเรียน สู่ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน)

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 “ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2561

รายละเอียด

จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

รายละเอียด

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com