ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 เมื่อ: 18/02/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง อัตราภาป้าย และระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ปีภาษี 2562  เมื่อ: 05/02/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อ: 05/02/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาทำการให้บริการจัดเก็บถึงที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อ: 05/02/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ: 25/01/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทอดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อ: 09/01/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com