ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง อัตราภาป้าย ปีภาษี 2561  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
จดหมายข่า แจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้ที่อยู่ใน เขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2560 เมื่อ: 27/07/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เมื่อ: 21/06/2560 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

กิจกรรมของเรา

โครงการพาน้องหนูสู่โลกกว้าง

รายละเอียด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

รายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com