ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
จดหมายข่า แจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้ที่อยู่ใน เขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2560 เมื่อ: 27/07/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เมื่อ: 21/06/2560 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เมื่อ: 12/06/2560 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง *** ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก *** สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ในเวลาราชการ -คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) -เป็นผู้มีทักษะไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน -อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <<<< รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>>> เมื่อ: 06/06/2560 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1
เบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 053-884584 ใช้ได้ปกติแล้วครับ แต่แฟกซ์ยังรับไม่ได้ เนื่องจากเครื่องแฟกซ์เสีย  เมื่อ: 01/06/2560 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านคสามสุจริตของหน่วยงาน เมื่อ: 01/03/2560 โดย: นางปรียา อริวรรณา

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

กิจกรรมของเรา

โครงการพาน้องหนูสู่โลกกว้าง

รายละเอียด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

รายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com