ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 เมื่อ: 12/06/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายการอาหารและวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 29/04/2562 โดย: น.ส.กาญจนา พรมเสน
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อ: 23/04/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เมื่อ: 22/04/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ ของหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2562  เมื่อ: 11/04/2562 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 04/04/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com