ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2  เมื่อ: 28/11/2561 โดย: น.ส.กาญจนา พรมเสน
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม 2562 เมื่อ: 13/11/2561 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานกู้ชีพ (จ้างเหมาบริการ) ของหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์กู้ชีพบ้านแม่ข่า) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2562  เมื่อ: 29/10/2561 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานกู้ชีพ (จ้างเหมาบริการ) ของหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์กู้ชีพบ้านแม่ข่า) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ: 29/10/2561 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ของหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์กู้ชีพบ้านแม่ข่า) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2562  เมื่อ: 24/10/2561 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2561 เมื่อ: 31/10/2561 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com