ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

17/11/2563 - 17/11/2563 นางพนิตดา คำไสย
62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

17/11/2563 - 17/11/2563 นางพนิตดา คำไสย
63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดิือนตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

09/11/2563 - 09/11/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

09/11/2563 - 09/11/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/10/2563 - 08/10/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/10/2563 - 08/10/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/10/2563 - 08/10/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
68

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/10/2563 - 08/10/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
69

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/10/2563 - 08/10/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
70

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/10/2563 - 08/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
71

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

12/08/2563 - 12/08/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
72

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

12/08/2563 - 12/08/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
73

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

12/08/2563 - 12/08/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
74

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

12/08/2563 - 12/08/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
75

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

12/08/2563 - 12/08/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com