บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายอุดม คำปวน

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


5 กันยายน 2559

นายอุดม คำปวน

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

-

081-0000000

m0015

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com