บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


15 มิถุนายน 2560

นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

084-3707393

m0027

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com