บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายสันติ วุฒิลักษณ์

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


6 กันยายน 2559

นายสันติ วุฒิลักษณ์

รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา

ฝ่ายบริหาร

-

088-2512311

m0003

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com