บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายอิสรพงศ์ เอกวนาการ

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


15 กันยายน 2560

นายอิสรพงศ์ เอกวนาการ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา

ฝ่ายบริหาร

-

088-4181522

m0004

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com