บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
น.ส.กาญจนา พรมเสน

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


22 มกราคม 2561

น.ส.กาญจนา พรมเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษา

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

086-4904078

m0060

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com