บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


6 กันยายน 2559

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

mint_tiptawan@hotmail.com

087-1933677

m0069

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com