รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com