รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า นำโดยปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานฯ ลงพื้นที่ ทำความสะอาดตลาดสดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าขอขอบคุณ เจ้าของตลาดสดและภาคเอกชนที่ให้ความสนับสนุนน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com