รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 3 ชุด 3 ครัวเรือน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเฝ้าระวังโควิด - 19 ในบ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com