รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดฝึกอบรมรมให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รุ่นที่1/2559 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 3 นาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการค้นหาผู้ศูนย์หายจากเหตุจมน้ำ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายสรรชัย ดาววี


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com