รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com