รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ท่านนายก ณรงค์ เอกวนาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ลานธรรม วัดศรีบัวเงิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กาญจนา พรมเสน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com