รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรับรู้ถึงพระคุณของแม่ 2. เพื่อสืบสานกิจกรรมอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กาญจนา พรมเสน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com