รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ อำเภอฝาง ได้ดำเนินโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. จุดเริ่มต้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จนถึงเทศบาลตำบลบลเวียงฝาง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายสรรชัย ดาววี


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com