ติดต่อเรา ทต.บ้านแม่ข่า

Contact US


ชื่อองค์กร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 199 หมู่ที่ 5
ถนน ฝาง-ไชยปราการ ตำบล แม่ข่า
อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50320 พิกัดหน่วยงาน Lat: 0 Long: 0
โทรศัพท์ 053-884584 โทรสาร 053-885181
Email banmaeka@hotmail.com Website http://www.banmaeka.go.th/

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ภายใน ผ่านตู้สาขา 053-884584

กด
ติดต่อ
สายตรง
หมายเหตุ
0   ห้องประชาสัมพันธ์ - -
12   เลขาฯ/นายกฯ - -
13   ปลัดเทศบาล 053-885191 -
14   สำนักปลัด - -
15   กองสาธารณสุขฯ - -
16   กองการศึกษา - -
17   งานป้องกัน 053-346442 -
18   ห้องรองนายกฯ - -
19   หัวหน้ากองคลัง - -
20   กองคลัง - -
22   หัวหน้ากองช่าง - -
23   กองช่าง - -
24   งานทะเบียน - -

แผนที่ ทต.บ้านแม่ข่า

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com