รายการตัวอย่างคำร้องต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
260

แบบคำร้องศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
21

่ตัวอย่าง-จดทะเบียนพานิช

07 กันยายน 2559
20

ตัวอย่าง-ขอประกอบกิจการ

07 กันยายน 2559
19

ตัวอย่าง-คำขอใช้น้ำประปา

07 กันยายน 2559
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com