ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

16/11/2566 - 16/11/2566 นางพนิตดา คำไสย
2

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/11/2566 - 01/11/2566 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2566

ไฟล์แนบ 1

11/10/2566 - 11/10/2566 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

06/10/2566 - 06/10/2566 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฏาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566)

ไฟล์แนบ 1

05/10/2566 - 05/10/2566 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

07/09/2566 - 07/09/2566 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

04/09/2566 - 04/09/2566 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 สล็อตเว็บตรงวอเล็ต

ไฟล์แนบ 1

04/08/2566 - 04/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

04/08/2566 - 04/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

07/07/2566 - 07/07/2566 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ไฟล์แนบ 1

04/07/2566 - 04/07/2566 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ไฟล์แนบ 1

03/07/2566 - 03/07/2566 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

09/06/2566 - 09/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/06/2566 - 01/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2566

ไฟล์แนบ 1

02/05/2566 - 02/05/2566 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com