รายการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
527

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 กันยายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
409

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 กันยายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
198

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
127

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

07 ตุลาคม 2563
85

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

28 เมษายน 2563
51

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

26 ตุลาคม 2561
50

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

26 ตุลาคม 2561
49

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

26 ตุลาคม 2561
11

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559

05 กันยายน 2559
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com