ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้อยเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2566

ไฟล์แนบ 1

05/02/2567 - 05/02/2567 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

04/01/2567 - 04/01/2567 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566)

ไฟล์แนบ 1

10/01/2567 - 10/01/2567 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

06/12/2565 - 06/12/2565 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/11/2565 - 01/11/2565 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

04/10/2565 - 04/10/2565 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ 1

05/10/2565 - 05/10/2565 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ 1

05/10/2565 - 05/10/2565 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com