รายการการเงิน-การคลัง

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
410

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)

28 กันยายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
406

Ppppp

18 กันยายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
403

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี2565

09 กรกฎาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
401

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565 (ไตรมาส 4)

30 มิถุนายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
377

งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี2565 ไตรมาส 2

09 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
370

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564

07 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
367

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

07 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
358

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565(ไตรมาส 3)

01 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
186

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรายงานการเงินประจำปี2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
171

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565

07 มกราคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
169

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565 ไตรมาส 2

29 ธันวาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
168

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2564

20 ธันวาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
166

ประกาศรายงานรับจ่ายเงิน ประจำปี 2564

21 ตุลาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
165

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาส 1

01 ตุลาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
164

ประกาศเเผนการใช้จ่าย ไตรมาส4 ปี2564

02 กรกฎาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
162

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาส 2/2564

19 เมษายน 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
161

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

31 มีนาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
156

เผยแพร่ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2563 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง

12 มีนาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
152

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2564 ไตรมาส 1

06 มกราคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
151

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 2

04 มกราคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
138

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส4 ปี 2563

14 ตุลาคม 2563 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
114

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

06 ตุลาคม 2563 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
106

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563

02 กรกฎาคม 2563 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
105

รายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

02 กรกฎาคม 2563 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
104

ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส4)

30 มิถุนายน 2563 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com