รายการการเงิน-การคลัง

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
492

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2566 ไตรมาส 2

03 เมษายน 2566 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
491

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ขา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

02 เมษายน 2566 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
489

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

31 มีนาคม 2566 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
486

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)

29 มีนาคม 2566 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
420

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส 2)

04 มกราคม 2566 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
415

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)

12 ตุลาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
414

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

12 ตุลาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
411

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

06 ตุลาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
410

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)

28 กันยายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
406

Ppppp

18 กันยายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
403

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี2565

09 กรกฎาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
401

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565 (ไตรมาส 4)

30 มิถุนายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
377

งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี2565 ไตรมาส 2

09 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
370

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564

07 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
367

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

07 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
358

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565(ไตรมาส 3)

01 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
186

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรายงานการเงินประจำปี2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
171

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565

07 มกราคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
169

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565 ไตรมาส 2

29 ธันวาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
168

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2564

20 ธันวาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
166

ประกาศรายงานรับจ่ายเงิน ประจำปี 2564

21 ตุลาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
165

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาส 1

01 ตุลาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
164

ประกาศเเผนการใช้จ่าย ไตรมาส4 ปี2564

02 กรกฎาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
162

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาส 2/2564

19 เมษายน 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
161

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

31 มีนาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com