รายการรายงานการประชุมสภาฯ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
506

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

01 มิถุนายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
482

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

27 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
481

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

27 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
480

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

27 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
479

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

27 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
478

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

27 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
405

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

22 กรกฎาคม 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
391

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
390

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

26 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
353

รายงานการปะรชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
352

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 พฤสจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
351

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
350

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
349

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
348

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
347

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
346

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
345

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
344

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
343

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

30 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
137

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

07 ตุลาคม 2563
136

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
135

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
134

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
133

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com