รายการงานจัดเก็บรายได้

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
611

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

29 เมษายน 2567 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
598

คำร้องขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

01 เมษายน 2567 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
571

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2567

08 มีนาคม 2567 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
570

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

08 มีนาคม 2567 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
565

เทศบาลตำบลตำบลบ้านแม่ข่า ขอประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ 2567 เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูลตามรายการข้างต้น

24 มกราคม 2567 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
564

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

24 มกราคม 2567 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
558

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
557

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
556

ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
554

ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

01 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
547

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567

10 ตุลาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
534

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

05 ตุลาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
516

ประชาสัมพันธ์ แจ้งใกล้หมดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 และขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

26 มิถุนายน 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
515

แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

19 มิถุนายน 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
468

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

25 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
465

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2566

24 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
464

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

22 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
460

ประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

21 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
459

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

21 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
458

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

21 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
419

ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566

24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
418

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
417

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
416

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
270

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com