รายการแผนพัฒนาท้องถิ่น

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
618

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 มิถุนายน 2567 นางสาวกนกวรรณ โปธา
545

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 ตุลาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
521

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 2566

18 กรกฎาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
514

แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 มิถุนายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
513

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 มิถุนายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
509

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2565

02 มิถุนายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
508

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2565

02 มิถุนายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
507

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565

02 มิถุนายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
461

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/25566

22 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
314

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

23 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
307

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
200

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
159

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 3 ประจำปีงบงประมาณ พ.ศ.2564

15 มีนาคม 2564
158

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 2 ประจำปีงบงประมาณ พ.ศ.2564

15 มีนาคม 2564
157

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 1 ประจำปีงบงประมาณ พ.ศ.2564

15 มีนาคม 2564
140

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

09 พฤศจิกายน 2563
89

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

28 เมษายน 2563
88

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

28 เมษายน 2563
87

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

28 เมษายน 2563
86

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)

28 เมษายน 2563
76

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05 พฤศจิกายน 2561
47

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

20 พฤษภาคม 2561
10

แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561

05 กันยายน 2559
9

แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562

05 กันยายน 2559
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com