รายการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
127

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

07 ตุลาคม 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
85

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
51

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

26 ตุลาคม 2561
50

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

26 ตุลาคม 2561
49

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

26 ตุลาคม 2561
11

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559

05 กันยายน 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com