รายการรายงานผลปฏิบัติงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
397

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

06 มิถุนายน 2565 นางปรียา อริวรรณา
396

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

06 มิถุนายน 2565 นางปรียา อริวรรณา
395

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

06 มิถุนายน 2565 นางปรียา อริวรรณา
389

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน หมายเลข ๒

25 เมษายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
388

รายงการการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (หมายเลข ๓)

25 เมษายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
384

รายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

25 เมษายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
382

รายงานการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

12 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
381

งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปี พ.ศ. 2565

11 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
380

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

11 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
379

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

11 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
378

การติดตามคะแนนการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
376

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)

08 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
375

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

08 เมษายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
374

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

08 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
373

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔

08 เมษายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
90

รายงานผลการติดตามและการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 เมษายน 2563
75

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05 พฤศจิกายน 2561
73

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05 พฤศจิกายน 2561
72

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

05 พฤศจิกายน 2561
71

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

05 พฤศจิกายน 2561
16

รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2558

05 กันยายน 2559
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com