รายการรายงานผลปฏิบัติงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
90

รายงานผลการติดตามและการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
75

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
73

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
72

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

05 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
71

รายงานผลการติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

05 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
16

รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2558

05 กันยายน 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com