รายการแผนการดำเนินงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
154

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02 มีนาคม 2564 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
92

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
91

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
55

แผนการดำเนินงาน ปี 2561

26 ตุลาคม 2561
54

แผนการดำเนินงาน ปี 2559

26 ตุลาคม 2561
15

แผนดำเนินงาน 2558

05 กันยายน 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com