บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาวปพิชญา วินิจกุล

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


9 พฤษภาคม 2565

นางสาวปพิชญา วินิจกุล

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ

กองสาธารณสุขฯ

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

088-8144499

m0125

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com