บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาวกนกวรรณ โปธา

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


4 เมษายน 2565

นางสาวกนกวรรณ โปธา

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

kanokwan.garn@gmail.com

090-3315282

m0130

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com