บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


10 กรกฎาคม 2566

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กองการศึกษา

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

wasitakeereegerdkiat@gmail.com

0838266423

m0145

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com