บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาวแพรพลอย ต่างใจ

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


18 กรกฎาคม 2565

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

pp.pairploy@hotmail.com

-

m0147

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com