บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


6 กุมภาพันธ์ 2567

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

0903201819

m0018

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com