บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


25 กุมภาพันธ์ 2565

นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

พนักงานขับรถดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

081-0000000

m0031

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com