บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางศรีวรรณ์ คำผัด

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


17 มิถุนายน 2564

นางศรีวรรณ์ คำผัด

คนงานทั่วไป

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

088-2583161

m0034

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com