บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


3 มีนาคม 2565

นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

.

-

m0094

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com