บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายดิเรก มะโนโฮ้ง

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


15 กันยายน 2560

นายดิเรก มะโนโฮ้ง

รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา

ฝ่ายบริหาร

-

080-1274946

m0002

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com