บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายธรณ์ธันย์ สมุทร์หอม

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


6 กุมภาพันธ์ 2567

นายธรณ์ธันย์ สมุทร์หอม

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า

สมาชิกสภา

ฝ่ายบริหาร

-

0861791759

m0002

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com