บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางปรียา อริวรรณา

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


22 มกราคม 2561

นางปรียา อริวรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

080-1273319

m0033

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com