บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายบุญเลิศ ศรีจันตา

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


6 กันยายน 2559

นายบุญเลิศ ศรีจันตา

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภา

ฝ่ายบริหาร

-

081-0267380

m0006

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com