บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


18 พฤษภาคม 2564

นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภา

ฝ่ายบริหาร

-

0642987492

m0007

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com