บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายเจริญ ทองดี

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


5 กันยายน 2559

นายเจริญ ทองดี

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

-

081-0000000

m0008

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com