รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยพืช บ้านห้วยลึก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com