รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 5 ร่วมการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 12 บ้าน กิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com