รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านข่า ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com