รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com