รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 12/2 บริเวณข้างร้านลาบอุ้ยคำ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com