รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ออกพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com