รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ดำเนินการซ่อมแซมสวิทช์โฟโต้ ทางทิศตะวันออก ช่วงหน้าร้านแม่ข่าเภสัช ถึงปากทาง ซอย 23 (ปากทางบ้านหล่ายฝาง) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com