รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข่า ดำเนินการสำรวจลำเหมืองสาธารณะเพื่อดำเนินการขุดลอกลำเหมืองที่ตื้นเขิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com